TERAPIA BAŃKĄ PRÓŻNIOWĄ

GŁÓWNE WSKAZNIA: DOLEGLIWOŚCI MIĘŚNIOWO- SZKIELETOWE STANY POURAZOWE I POOPERACYJNE NERWOBÓLE SCHORZENIA DRÓG ODDECHOWYCH POWIKŁANIA PO PRZEBYCIU COVID-19 DZIAŁANIE ANTYSTESOWE STYMULACJA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO