WZNAWIAMY DZIAŁALNOŚĆ!

UWAGA! NOWE GODZINY OTWARCIA.

WZNAWIAMY DZIAŁALNOŚĆ!

 

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. informuje, że do odwołania wstrzymana zostaje możliwość indywidualnego wejścia i korzystania przez klientów ze strefy basenowo – saunowej, siłowni i strefy fitness.

W dniach 19 – 20 października 2020 r., na czas reorganizacji i dostosowania do nowych zasad bezpieczeństwa placówka pozostaje nieczynna.

Działalność placówki zostaje wznowiona z ograniczeniem do świadczenia następujących usług:

1. Usług w ramach działalności leczniczej przeznaczonej dla pacjentów, tj. działalności rehabilitacyjnej, obejmującej usługi:
a. oferowane w ramach zakładu rehabilitacji NZOZ Geotermia Grudziądz,
b. oferowane w ramach ➡️karnetu Medical⬅️ lub na podstawie skierowania, na terapię ruchową, kąpiele solankowe lub rehabilitację w basenie, wystawionego przez naszych fizjoterapeutów podczas wizyty fizjoterapeutycznej.

2. Korzystania z placówki przez osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego (organizowanych zarówno przez Geotermię Grudziądz, jak i inne podmioty uprawnione do ich organizacji), zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, a także studentów i uczniów w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Zwracamy uwagę, że w ramach zajęć sportowych:
➡️obowiązują zapisy pod numerem tel. 48 56 46 44 584 wew. 2, osoby niezapisane na zajęcia nie zostaną dopuszczone do udziału; ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona,
➡️zajęcia odbywają się pod nadzorem trenera, według grafiku dostępnego na stronie internetowej.

 

Osoby przygotowujące się do udziału w zawodach mogą zostać dopuszczone do korzystania z obiektu na podstawie oświadczenia wskazującego organizatora, rodzaj zawodów oraz termin. Geotermia Grudziądz może poprosić także o przedstawienie dodatkowych informacji, w tym w szczególności potwierdzenia zgłoszenia na zawody, jeżeli zapisy zostały już otwarte. Powyższe uprawnienie do korzystania z obiektu nie przysługuje osobom przygotowujących się do uczestnictwa w zawodach wewnętrznych, organizowanych przez Geotermia Grudziądz.

Udostępnianie obiektu, organizacja współzawodnictwa sportowego oraz organizacja zajęć sportowych i wydarzeń sportowych odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem dostępnym na stronie internetowej oraz w recepcji, w tym w szczególności zwracamy uwagę na najważniejsze zasady i prosimy o ich przestrzeganie:
➡️wejście do placówki jest możliwe najwcześniej na 15 minut przed umówioną wizytą, terminem zajęć sportowych lub zawodów,
➡️każda osoba wchodząca do placówki i wychodząca z niej zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk za pomocą znajdujących się w placówce płynów do dezynfekcji,
➡️wejście do placówki dopuszczalne jest wyłącznie w maseczce zasłaniającej usta i nos. Zdjęcie maseczki dopuszczalne jest tylko na czas wykonywania ćwiczeń ruchowych,
➡️na terenie obiektu należy zachować odległość 1,5 m od innych osób (powyższe ograniczenie nie dotyczy personelu świadczącego usługi w przypadkach, w których jest to konieczne ze względu na rodzaj świadczonej usługi).

Placówka ze swojej strony podejmuje wszelkie działania niezbędne w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia, w tym w szczególności poprzez zapewnienie:
➡️ weryfikacji liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
➡️ dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych,
➡️ zapewnieniu osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
➡️dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
➡️ zapewnieniu 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
➡️ ograniczeniu liczby osób przebywających w poszczególnych sekcjach obiektu.
Obiekty czynne:
➡️Strefa basenów solankowych (od 2.11.2020) w zakresie podanym powyżej,
Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku od 12:30 do 20:30

➡️Siłownia i strefa fitness (od 21.10.2020) w zakresie podanym powyżej,
Godziny otwarcia
poniedziałek, środa, piątek od 6:00 do 20:30
wtorek, czwartek od 11:45 do 20:30
sobota od 10:00 do 18:00

➡️ NZOZ „Geotermia Grudziądz” Sp. z o.o.,
Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 19:00

➡️ Gabinet Urody,
Godziny otwarcia zgodnie z godzinami funkcjonowania budynku Studia Sylwetki.

➡️ Piramida z tężnią solankową.
Godziny otwarcia zgodnie z godzinami funkcjonowania budynku Studia Sylwetki.
Aktualności WZNAWIAMY DZIAŁALNOŚĆ!