Kończymy ze szkolnym systemem korzystania z basenu. Znosimy 15 minutowe przerwy, limity czasowe i wyjścia na „gwizdek”.
Kompatybilność systemów w obiektach przy ulicy Warszawskiej 36 i Kalinkowej 56 umożliwi zakup dowolnej usługi świadczonej przez Geotermię Grudziądz.