POSZUKIWANA OSOBA NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

OGŁOSZENIE GRZECZNOŚCIOWE

Miejsce pracy:
Grudziądz

System pracy:
praca I zmianowa (od pon.-piątku 7.00-15.00)

Wymagania:

 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),
 • lub złożył/a, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub  uprawnienia biegłego rewidenta,
 • lub posiada dwuletnia praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Oferujemy:

 •  zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dostęp do pakietu świadczeń socjalnych

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV do dnia 18.10.2021 na adres: zwolinska@mwio.pl dopiskiem „audytor” lub na adres Spółki, tel. kontaktowy 538-513-144 Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
LABORATORIUM CENTRALNE
CZŁONEK
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, tel. /+48 56/ 45 04 901, fax /+48 56/ 45 04 934
NIP 876-18-72-491, Regon 870485618
e-mail: mwio@mwio.pl https://www.mwio.pl

Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz. 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępnianie innym podmiotom. 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania niniejszej rekrutacji oraz przez okres 6 miesięcy dla przyszłych rekrutacji za zgodą kandydata.
Prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz na potrzeby niniejszej rekrutacji / i przyszłych rekrutacji.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon
    Produkty, które mogą Ci się spodobać